Facebook Ads

Facebook ads là công cụ marketing online cho phép các maketer có thể mua các quảng cáo dạng post, link, video hoặc hình ảnh…Facebook ads có thể hiển thị trên nền tảng Facebook, Instagram, Messenger, Whatsapp. Bất cứ ai cũng có thể tạo cho mình một tài khoản Facebook Ads chỉ cần bạn có thẻ thanh toán quốc tế.