Google Ads

Google Ads là một dịch vụ marketing online của Google cho phép khách hàng mua những quảng cáo hình ảnh, đường dẫn, video hoặc kết quả tìm kiếm, bạn sẽ phải trả phí khi người dùng thực hiện một hành động nào đó ví dụ như: xem video, click, đọc email, điền thông tin… Để mua quảng cáo tại Google rất đơn giản bạn chỉ cần một thẻ Visa hoặc MasterCard, bất cứ ai cũng có thể chạy được quảng cáo Google tuy nhiên để chạy hiệu quả bạn cần học rất nhiều.