Tên miền

Tên miền có thể tạm hiểu là là một địa chỉ nhà trên mạng internet, thay vì đánh số bằng những địa chỉ ip khó nhớ thì bạn có thể nhập tên miền vào trình duyệt để truy cập các website. Khi bạn truy cập tên miền bất kỳ hệ thống dns sẽ tự động dịch từ tên miền sang địa chỉ ip để truy cập chính xác máy chủ và tải các nội dung mong muốn.

Để sở hữu tên miền yêu cầu bạn phải mua tên miền từ nhà cung cấp, tham khảo những nhà cung cấp tên miền nổi tiếng như: GoDaddy, Namecheap, NameSilo…bạn nên ưu tiên chọn những tên miền có phần hậu tố phổ biến như .com .net .vn…