Hosting

Hosting là thành phần không thể thiếu đối với mọi website, hosting là nơi chứa toàn bộ dữ liệu bao gồm hình ảnh, video, mã nguồn, database của một website. Bạn có thể hình dung hosting tương tự như máy tính cá nhân của bạn vậy, điểm khác biệt ở hosting đó là nó được thiết kế để hoạt động 24/7/365, để có hosting tốt bạn nên chọn nhà cung cấp uy tín trong lĩnh vực, mình khuyên bạn nên chọn Azdigi, Tinohost, Hawkhost hoặc Stablehost.