WordPress

WordPress là một hệ thống quản trị nội dung mã nguồn mở được viết bằng ngôn ngữ lập trình PHP, đây là một nền tảng hoàn toàn miễn phí được sử dụng bởi hơn 43% website trên toàn thế giới. WordPress rất mạnh mẽ cùng khả năng tùy biến đa dạng, hỗ trợ seo tốt, đầy đủ công cụ cho lập trình viên.